Achtergrond & Toepassing

Verbinding van heden en verleden

Mijn werk ademt de ontstaansgeschiedenis van de techniek. Ze vormt een verbinding met de periode waarin techniek niet alleen zichtbaar was met fraaie volt- en ampèremeters, maar ook hanteerbaar met degelijke schakelaars en hefbomen. Materialen die met aandacht en respect zijn gemaakt. Deze authentieke onderdelen zijn vrijwel onverslijtbaar en staan voor de energie die wij gebruiken om ons in leven te houden

Ik heb deze fraaie materialen verzameld tijdens talloze reizen in heel Europa. Hier heb ik vele oude industriegebieden en fabriekssteden bezocht. Aanvankelijk was ik niet zozeer bezig met het verzamelen van materialen, maar was ik gefascineerd door de sfeer en afmetingen van oude, imposante fabrieksgebouwen. Ik liep door oude en verlaten fabriekshallen en beklom hoge schoorsteenpijpen. Later ging ik de historische materialen, die ik daar aantrof, verzamelen. Veel oude bedrijven en werkplaatsen hadden nog oude installaties en onderdelen die ik veilig mocht stellen. Deze bijzondere reizen zijn voor mij nog steeds een bron van inspiratie. In mijn lezingen vertel ik hier meer over.

De oude technische en functionele onderdelen zijn symbolen van een voorbije tijd. Ze staan aan de basis van onze techniek en onze welvaart en hebben generaties meegemaakt: het zijn de voorwerpen waarmee onze voorouders leefden en werkten. Hun arbeid is voltooid en de fabrieken zijn verdwenen, maar in deze onderdelen blijft het verhaal behouden.

Deze vrijwel onverslijtbare materialen zijn vanuit technische functionaliteit ontworpen. Degenen die ze hebben ontworpen zijn meestal niet bekend. Je zou hier kunnen spreken van ‘Naamloos Design’.

Tijdens de industriële revolutie hebben ze zich gedurende vele jaren langzaam vanuit hun functionaliteit ontwikkeld. Ik noem dit ‘Slow Design’.

Ze stralen duurzaamheid en eenvoud uit. Dit vormt een sterk contrast met de hedendaagse vluchtigheid waarin we steeds meer lijken te verdwalen.
Met deze ‘naamloze’ materialen, op basis van functionaliteit ontworpen, creëer ik nieuwe ontwerpen.
Je zou dit ReDesign kunnen noemen. Heden en verleden worden met elkaar verbonden.

Identiteit

Gedurende de Industriële Revolutie in het midden van de negentiende eeuw raakte de ontwikkeling van de techniek in een stroomversnelling. Nieuwe uitvindingen volgden elkaar in een steeds sneller tempo op. We hebben hiermee een levensstandaard bereikt waarvan de generaties vóór ons niet eens durfden te dromen. Dit is te danken aan de harde arbeid van onze voorouders: hun werk vormt de basis van onze huidige materiële welvaart.

Onze welvaart heeft echter een keerzijde: naast een hoge prestatiedruk en veel stress heeft deze expansieve groei, vooral in de laatste decennia, tot gevolg dat veel mensen steeds minder binding hebben met voorwerpen in hun leefomgeving.
Mijn werk wil het respect voor de techniek terugbrengen en deze een nieuwe, herkenbare en verklaarbare identiteit geven. Het heden krijgt extra betekenis. Het verbinden van verschillende tijden creëert meer bewustzijn.
Oude techniek krijgt een nieuw gezicht.

Passie voor industrieel erfgoed

De authentieke verlichting en schakelmaterialen die ik verzamel, fascineren mij door hun mooie en eenvoudige vormgeving.

Ik herstel ze in hun glorie en geef ze een nieuw leven. Met aandacht en respect transformeer ik deze historische onderdelen tot functionele en eigentijdse lichtprojecten. Deze variëren van groot tot klein: van een object dat in een woonomgeving kan worden geplaatst tot het verlichten van complete interieurs of de buitenzijde van een gebouw. Ik geef bijzonder industrieel erfgoed een nieuwe bestemming: een nieuw leven als cultuurmonument in een stad of interieur. Mijn verlichtingsprojecten geven een extra dimensie aan architectuur door een verbinding te maken met de cultuurhistorie.
Ze onderstrepen het bijzondere karakter van de omgeving waar ze deel van uitmaken.