Wie is Rico Pronk?

Passie voor transformatie

Als jongen verzamelde ik gebruiksvoorwerpen die aan de straat waren gezet. Ik verbaasde me over het grote aantal nog bruikbare spullen dat werd weggegooid. Ik repareerde ze zodat ze, vaak in een nieuwe functie, opnieuw konden worden gebruikt.
Met deze materialen richtte ik onder meer mijn leefomgeving in.


Na mijn studie Scheikunde aan de Katholieke Universiteit in Nijmegen ben ik (1965, Voorburg) mij volledig gaan wijden aan mijn passie: om wat afgeschreven is nieuw leven in te blazen, om het oude te vernieuwen en om uit dat wat vergaat het goede te behouden.
Aanvankelijk richtte ik mijn passie op verschillende soorten gebruiksvoorwerpen. Later ben ik mij gaan toeleggen op mooie verlichtings- en schakelmaterialen die ik in oude fabrieken vond.
In 1994 ben ik aan de Academie voor Kunst en Industrie in Enschede afgestudeerd op mediakunst. Mijn eindexamenpresentatie was een belangrijke stap in de ontwikkeling van mijn werk.
Ik ben verzamelaar, ontwerper, fotograaf, ondernemer en vooral een gepassioneerd levenskunstenaar. Ik vind het belangrijk dat de dingen die ik maak ook een praktische toepassing hebben.
De sterke ontwikkeling die onze samenleving met name de laatste 150 jaar doormaakt heeft mij altijd gefascineerd. Ik zie de periode vanaf de Industriële Revolutie als een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de mens. De veranderingen in de wereld volgen elkaar steeds sneller op.        De enorme technische vooruitgang roept steeds meer vragen op en bij steeds meer mensen ontstaat de behoefte aan zelfbeschouwing en innerlijke groei.
Met mijn werk wil ik een bijdrage leveren aan het inzicht in onszelf in relatie tot onze wereld.

Workshops en lezingen

Ik geef lezingen, gastlessen en workshops over mijn werk. Voor informatie hierover kunt u contact met mij opnemen.