Visie

Symbolen

Mijn passie voor bijzonder industrieel erfgoed vertaal ik naar hoogwaardige hedendaagse toepassingen. Een transformatie die ik in het materiaal aanbreng, maar die tegelijkertijd ook binnenin onszelf plaatsvindt! Oude fabrieken staan symbool voor dat wat we niet meer nodig hebben en achter ons laten. De oude maar nog steeds bruikbare materialen staan voor het bruikbare, het goede dat hier nog in zit. Het behoud hiervan geeft verbinding van oud met nieuw, van verleden met heden. Dit creëert heelheid, bewustzijn, nieuwe inzichten en…licht! Het ont-dekken van verborgen en bijna vergeten mogelijkheden in onszelf genereert ongekend veel kracht. Dat geldt niet alleen voor individuen, maar ook voor organisaties en samenlevingen. We richten onze behoefte aan welzijn zo vaak op de wereld buiten ons. Onze welvaart en technische vooruitgang zijn hiervan het resultaat. Maar de gevolgen van ons handelen strekken echter veel verder en hebben grote consequenties voor de planeet waarop wij leven. Wat gebeurt er als we onze kracht meer naar binnen richten? Een zeer inspirerend boek over dit onderwerp is geschreven door Paulus Rijntjes en heeft als titel ‘Ik en mijn aarde’. Informatie over dit boekje vindt u hier. De inhoud ervan spreekt mij erg aan.

Voor degene die hier interesse in heeft is dit boekje dan ook tegen kostprijs te koop in Het Lichtatelier.

Het wieltje in mijn logo

Van jongs af aan ben ik gefascineerd door deze dynamische vorm. Met dit ijzeren handwiel werden afsluiters in fabrieken bediend. Het eerste exemplaar vond ik in een oude textielfabriek. Ik legde het op een scanner…en mijn logo was daar! De vorm ervan lijkt veel op die van het zonnewiel. Dit teken werd vanaf 3000 voor Christus in het Oosten gebruikt. Het symboliseert verbinding, kracht en vernieuwing ~ het nieuwe dat uit het oude ontstaat ~ de groei van jong naar oud ~ de onafgebroken cyclus van het leven ~ het eeuwig voortdurende proces van dood en wedergeboorte. Ik voel me verbonden met deze begrippen.